Organisation

                                                                               
                                                                               
                                Präsident
Roland Leu
                                       
                                                                       
                                                                               
                                                                               
                      Vizepräsident
Rolf Bäumler
            Sekretariat
vakant
                             
                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
  Urs Niggli   Roland Leu   Felix Hangartner   Erich Eichenberger   Bruno Seeholzer   Rolf Bäumler   Peter Castelberg   Barbara Kottler
               
                                                                               
                                                                               
  Bezirks-SM   Feldschiessen Stv.   Finanzen   Bezirkskonkurrenz   Webmaster   Chef Nachwuchs
Gewehr
  De goldig Züri Träffer   Feldschiessen
               
                                                                               
                                                                               
  Bezirksmatch   Feldstich             Bezirksverbands-
Schiessen
  Chef Nachwuchs Pistole                              
                                               
                                                                               
                                                                               
  Obligatorisches
Schiessen
                                Schulsport